Тенда Pro+ 4x8

 • 1455 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Задна Pro XL сериja 4x8

 • Цена на конструкција + покривало за таванот PVC 500 gr/m2- 1278 EUR

 • Цена на завеси PVC 500 gr/m2 - 250 EUR

 • алуминиумска конструкција ø 50 mm

Тенда Pro XL сериja 4x6

 • 1182 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Задна Pro XL сериja 4x6

 • Цена на конструкција + покривало за таванот PVC 500 gr/m2- 951 EUR

 • Цена на завеси PVC 500 gr/m2 - 231 EUR

 • алуминиумска конструкција ø 50 mm

Тенда Pro+ 3x6

 • 941 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Задна Pro+ сериja 3x6

 • Цена на конструкција + покривало за таванот PVC 620 gr/m2- 656 EUR

 • Цена на завеси PVC 620 gr/m2 - 187 EUR

 • алуминиумска конструкција ø 40 mm

Тенда Pro+ 3x4.5

 • 778 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Задна Pro+ сериja 3x4.5

 • Цена на конструкција + покривало за таванот PVC 620 gr/m2- 656 EUR

 • Цена на завеси PVC 620 gr/m2 - 150 EUR

 • алуминиумска конструкција ø 40 mm

Тенда Pro+ 3x3

 • 742.50 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Задна Pro+ сериja 3x3

 • Цена на конструкција + покривало за таванот PVC 620 gr/m2- 607 EUR

 • Цена на завеси PVC 620 gr/m2 - 160 EUR

 • алуминиумска конструкција ø 40 mm

Тенда Pro 4x4

 • 729 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена конструкција на задна + таванот PES со PVC 400 g/m²:647EUR

 • Цена завеси на задна од PES со PVC 400 g/m² : 170 EUR

 • Задна алуминиумска конструкција Ф40 мм

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување; Тенди за купување; Забава тенди за вашиот настан

Тенда Pro 3x6

 • 718 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена конструкција на задна + таванот PES со PVC 400 g/m²:680 EUR

 • Цена завеси на задна од PES со PVC 400 g/m² : 195 EUR

 • Задна алуминиумска конструкција Ф40 мм

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување; Тенди за купување; Забава тенди за вашиот настан

Тенда Pro 3х4.5

 • 700 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена конструкција на задна + таванот PES со PVC 400 g/m²-630 EUR

 • Цена завеси на задна од PES со PVC 400 g/m² - 169 EUR

 • Задна алуминиумска конструкција Ф40 мм

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување; Тенди за купување; Забава тенди за вашиот настан

Тенда Pro 3x3

 • 620 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена конструкција на задна + таванот PES со PVC 400 g/m² -512 EUR

 • Цена завеси на задна од PES со PVC 400 g/m² - 170 EUR

 • Задна алуминиумска конструкција Ф40 мм

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспор

 • Тенди изнајмување; Тенди за купување; Забава тенди за вашиот настан

Тенда Prem 3x6

 • 782.50 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена конструкција на задна + таванот PES со PVC 350 g/m²-620 EUR

 • Цена завеси на задна од PES со PVC 350 g/m² - 186 EUR

 • Метална поцинкувана конструкција 30х30 мм

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување; Тенди за купување; Забава тенди за вашиот настан

Тенда Prem 3x4.5

 • 570 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена конструкција на задна + таванот PES со PVC 350 g/m²- 425 EUR

 • Цена завеси на задна од PES со PVC 350 g/m² - 190 EUR

 • Метална поцинкувана конструкција 30х30 мм

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување; Тенди за купување; Забава тенди за вашиот настан

Задна Prem серија 3x3

 • 490 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена конструкција на задна + таванот PES со PVC 350 g/m²- 350 EUR

 • Цена завеси на задна од PES со PVC 350 g/m² - 177 EUR

 • Метална поцинкувана конструкција 30х30 мм

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување; Тенди за купување; Забава тенди за вашиот настан

Тенда 3x6 Клас

 • 375 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена на конструкција + покривало за таванот PES 200g/m²: 307 EUR

 • Цена на завеси PES 200 g/m²: 123 EUR

 • Метална поцинкувана конструкција 30х30 мм

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување, тенди за купување, партија тенди за вашиот настан

Тенда 3х4.5 Clas

 • 325 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена конструкција на тенда + таванот полиестер 200 g / m² -261 EUR

 • Цена завеси на тенда од полиестер 200 gr / м²-102 EUR

 • Тенда метална поцинкувана конструкција 30x30 mm

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување, тенди за купување, партија тенди за вашиот настан

Тенда 3x3 Clas

 • 205 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена на конструкција + покривало за таванот PES 20 gr/m²- 210 EUR

 • Цена на завеси PES 200 gr/m²-100 EUR

 • метална поцинкувана конструкција 30х30 mm

 • Цените на тенди се без ДДВ, без вклучен монтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување, тенди за купување, партија тенди за вашиот настан

Шатор 5х5

 • 1942 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 956 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 463 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 522 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор шестоъгълна со 6 метри дијаметар

 • 1852 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 819 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 402 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 582 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 606 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 423 EUR

 • Цена - завеси Аир: 625 EUR

 • Цена - завеси Супра: 625 EUR

 • Алуминиумска конструкција од високо квалитетни алуминиумски профили

 • ПВЦ

 • Висина на сртот 3,60 метри

 • Височина на ѕидот 2,09 метри

 • Тежина 40 кг

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор шестоъгълна со 4 метри дијаметар

 • 1290 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 696 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 249 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 340 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 353 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 346 EUR

 • Цена - завеси Аир: 485 EUR

 • Цена - завеси Супра: 485 EUR

 • Алуминиумска конструкција од високо квалитетни алуминиумски профили

 • ПВЦ

 • Висина на сртот 3,60 метри

 • Височина на ѕидот 2,09 метри

 • Тежина 40 кг

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор Куик 5,6x12

 • 1403 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - ПВЦ покривањеј: 1333 EUR

 • Цена - Супра покривање:1487 EUR

 • Алуминиумска конструкција од високо квалитетни алуминиумски профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

 • Тенди изнајмување; Тенти за купување; Забава тенди за вашиот настан

Шатор 4x8

 • 1906 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 746 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 526 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 789 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 807 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 627 EUR

 • Цена - завеси Аир: 923 EUR

 • Цена - завеси Супра: 923 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор 4x6

 • 1607 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 704 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 457 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 615 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 639 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 552 EUR

 • Цена - завеси Аир: 802 EUR

 • Цена - завеси Супра: 802 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Тента 4x4

 • 1116 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 472 EUR

 • Цена - покривање/покривање/таван ПВЦ: 294 EUR

 • Цена - покривање/покривање/таван Аир: 414 EUR

 • Цена - покривање/покривање/таван Супра: 432 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 408 EUR

 • Цена - завеси Аир: 609 EUR

 • Цена - завеси Супра: 609 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор 3x9

 • 1768.37 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 786 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 497 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 732 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 732 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 628 EUR

 • Цена - завеси Аир: 890 EUR

 • Цена - завеси Супра: 890 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Тента 3x6

 • 1365 EUR
  Цена:
 • переговоры
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 600 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 359 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 527 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 527 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 497 EUR

 • Цена - завеси Аир: 718 EUR

 • Цена - завеси Супра: 718 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор 3x4,5

 • 1109 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 527 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 298EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 409 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 432 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 392 EUR

 • Цена - завеси Аир: 575 EUR

 • Цена - завеси Супра: 575 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор 3x3

 • 832 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 379 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 225 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 313 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 313 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 331 EUR

 • Цена - завеси Аир: 480 EUR

 • Цена - завеси Супра: 480 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор 2x4

 • 891 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 419 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 205 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 284 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 285 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 313 EUR

 • Цена - завеси Аир: 448 EUR

 • Цена - завеси Супра: 448 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор 2x3

 • 770 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 354 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 193 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 265 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 271 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 277 EUR

 • Цена - завеси Аир: 388 EUR

 • Цена - завеси Супра: 388 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор 2,4x2,4

 • 698 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 338 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 179 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 240 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 240 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 264 EUR

 • Цена - завеси Аир: 369 EUR

 • Цена - завеси Супра: 369 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт

Шатор 2x2

 • 671 EUR
  Цена:
 • по договор
  Цена за изнајмување:
 • Цена - конструкција: 440 EUR

 • Цена - покривање/таван ПВЦ: 179 EUR

 • Цена - покривање/таван Аир: 241 EUR

 • Цена - покривање/таван Супра: 241 EUR

 • Цена - завеси ПВЦ: 249 EUR

 • Цена - завеси Аир: 342 EUR

 • Цена - завеси Супра: 342 EUR

 • Алуминиева конструкция от висококачествени алуминиеви профили

 • Ѕидови и плафон: Силен промазан акрилна ткаенина со различни бои и 3 варијанти на структурата: Супра текст; Аир текст; ПВЦ

 • Можност за избор на завеси: цврсти, со нормален прозорец, со панорамски прозорец; со врата

 • Цените се без ДДВ, без вклучен монтажа, демонтажа и транспорт